Användning & Tips

Endagslinser

God Hygien

Ta för vana att hålla god hygien när du handskas med linserna:

 • Tvätta händerna noga med mild tvål och torka med en luddfri handduk innan du hanterar linserna. Undvik tvål med hudkräm eller stark parfym.
 • Använd vattenlöslig mascara. Ta på sminket efter att linserna satts i och ta bort sminket efter linserna tagits ur ögonen.
 • Blunda när du eller någon annan använder hårspray eller andra sprayer.

Täta byten

Att byta linserna regelbundet är viktigt för att undvika problem:

 • Dina kontaktlinser skall kastas efter varje användning.
 • Använd aldrig linserna längre än rekommenderat.
 • Endagslinser skall aldrig återanvändas utan är avsedda att användas en dag.

Viktigt

 • Fråga dig själv: Hur känns ögonen? Hur ser ögonen ut? Ser jag bra?
 • Ett rött eller irriterat öga skall ej ha lins på sig.
 • Sov ej med linserna då det ökar risken för ögoninfektion.
 • Använd ej linserna om du är förkyld.
 • Var försiktig ihop med vatten.

Om ögat blir rött eller irriterat:

 • Känns det torrt så skall linserna tas ut och kastas. Prova nya linser nästa dag. Om torrhet uppstår varje gång linserna används skall du prata med din optiker.
 • Är det irriterat i ett öga och det visar sig att linsen är trasig kan du prova en ny.
 • Försvinner inte besvären eller att det blir värre när linsen tas ut skall du kontakta oss.

KOM IHÅG ATT BESVÄR ÄR VARNINGSSIGNALER.
TA UT LINSERNA OM DU ÄR TVEKSAM.

Regelbundna kontroller är viktigt för att upprätthålla god syn och ögonhälsa.
Följ alltid de instruktioner och råd som din optiker har gett dig.

2-veckorslinser

God Hygien

Ta för vana att hålla god hygien när du handskas med linserna:

 • Tvätta händerna noga med mild tvål och torka med en luddfri handduk innan du hanterar linserna. Undvik tvål med hudkräm eller stark parfym.
 • Använd vattenlöslig mascara. Ta på sminket efter att linserna satts i och ta bort sminket efter linserna tagits ur ögonen.
 • Blunda när du eller någon annan använder hårspray eller andra sprayer.

Täta byten

Att byta linserna regelbundet är viktigt för att undvika problem:

 • Dina kontaktlinser skall kastas 2 veckor efter att du börjat använda dem.
 • Använd aldrig linserna längre än rekommenderat.
 • Skriv upp när du tar nya linser så är det lättare att komma ihåg.

Skötsel &Rengöring

Linserna skall rengöras efter varje användning.

Innan isättning:

 1. Öppna linsdosan och sätt i linserna.
 2. Om linserna inte använts på några dagar gnugga och skölj dem innan de sätts in.
 3. Häll ut vätskan från dosan och låt den stå öppen och torka.

Efter användning:

 1. Häll i ny fräsch linsvätska i linsdosan.
 2. Häll några droppar linsvätska i handen och gnugga linsen noga i ca 15 sekunder.
 3. Skölj av linsen med linsvätska.
 4. Lägg linsen i linsdosan och skruva på locket.
 5. Upprepa proceduren med andra linsen.
 • Använd endast de linsvätskor som du har ordinerats.
 • Använd inte gamla vätskor.
 • Skölj aldrig linserna i kranvatten.
 • Var renlig kring linsdosan och byt den regelbundet. Skölj den inte i kranvatten utan använd linsvätskan.

Viktigt

 • Fråga dig själv: Hur känns ögonen? Hur ser ögonen ut? Ser jag bra?
 • Ett rött eller irriterat öga skall ej ha lins på sig.
 • Sov ej med linserna då det ökar risken för ögoninfektion.
 • Använd ej linserna om du är förkyld.
 • Var försiktig ihop med vatten.

Om ögat blir rött eller irriterat:

 • Känns det torrt så skall linserna tas ut och de kan användas igen nästa dag. Om torrhet uppstår varje gång linserna används skall du prata med din optiker.
 • Är det irriterat i ett öga och det visar sig att linsen är trasig kan du prova en ny.
 • Försvinner inte besvären eller att det blir värre när linsen tas ut skall du kontakta oss.

KOM IHÅG ATT BESVÄR ÄR VARNINGSSIGNALER.
TA UT LINSERNA OM DU ÄR TVEKSAM.

Regelbundna kontroller är viktigt för att upprätthålla god syn och ögonhälsa.
Följ alltid de instruktioner och råd som din optiker har gett dig.

Månadslinser

God Hygien

Ta för vana att hålla god hygien när du handskas med linserna:

 • Tvätta händerna noga med mild tvål och torka med en luddfri handduk innan du hanterar linserna. Undvik tvål med hudkräm eller stark parfym.
 • Använd vattenlöslig mascara. Ta på sminket efter att linserna satts i och ta bort sminket efter linserna tagits ur ögonen.
 • Blunda när du eller någon annan använder hårspray eller andra sprayer.

Täta byten

Att byta linserna regelbundet är viktigt för att undvika problem:

 • Dina kontaktlinser skall kastas en månad efter att du börjat använda dem.
 • Använd aldrig linserna längre än rekommenderat.
 • Skriv upp när du tar nya linser så är det lättare att komma ihåg.

Skötsel &Rengöring

Linserna skall rengöras efter varje användning.

Innan isättning:

 • Öppna linsdosan och sätt i linserna.
 • Om linserna inte använts på några dagar gnugga och skölj dem innan de sätts in.
 • Häll ut vätskan från dosan och låt den stå öppen och torka.

Efter användning:

 • Häll i ny fräsch linsvätska i linsdosan.
 • Häll några droppar linsvätska i handen och gnugga linsen noga i ca 15 sekunder.
 • Skölj av linsen med linsvätska.
 • Lägg linsen i linsdosan och skruva på locket.
 • Upprepa proceduren med andra linsen.
 • Använd endast de linsvätskor som du har ordinerats.
 • Använd inte gamla vätskor.
 • Skölj aldrig linserna i kranvatten.
 • Var renlig kring linsdosan och byt den regelbundet. Skölj den inte i kranvatten utan använd linsvätskan.

Viktigt

 • Fråga dig själv: Hur känns ögonen? Hur ser ögonen ut? Ser jag bra?
 • Ett rött eller irriterat öga skall ej ha lins på sig.
 • Sov ej med linserna då det ökar risken för ögoninfektion.
 • Använd ej linserna om du är förkyld.
 • Var försiktig ihop med vatten.
 • Känns det torrt så skall linserna tas ut och de kan användas igen nästa dag. Om torrhet uppstår varje gång linserna används skall du prata med din optiker.
 • Är det irriterat i ett öga och det visar sig att linsen är trasig kan du prova en ny.
 • Försvinner inte besvären eller att det blir värre när linsen tas ut skall du kontakta oss.

KOM IHÅG ATT BESVÄR ÄR VARNINGSSIGNALER.
TA UT LINSERNA OM DU ÄR TVEKSAM

Regelbundna kontroller är viktigt för att upprätthålla god syn och ögonhälsa.
Följ alltid de instruktioner och råd som din optiker har gett dig.