Glastyper

Det finns oändligt många olika sorters glas och kvaliteter med de kan grupperas in i några optiska grundtyper.

Enkelslipade glas

Enkelslipade glas används då endast en styrka ska korrigeras. När enkelslipade glas ordineras till en person som inte är ålderssynt kan denne se på både långt och nära håll.

Enkelslipade glas används även till rena läsglasögon och ibland för glasögon endast avsedda för seende på långt håll.

Progressiva glas

Vid ålderssynthet får ögonen svårt att ställa om synen till olika avstånd. Progressiva glas möjliggör att se på både långt och nära håll utan att byta mellan olika glasögon. Glasen har en övre del som korrigerar styrkan på långt håll och en nedre steglös del för mellanavstånd som övergår i en läsdel längst ner i glasen.

Kvaliteten hos progressiva glas varierar kraftigt där de enklare glasen har stora suddigheter i sidorna av glasen och känns gungiga vilket gör dem svåra att vänja sig vid. Progressiva glas av högre kvalitet är lättare att vänja sig vid och har större och tydligare synfält. Den senaste generationen glas är individuellt anpassade till varje persons specifika synkrav, båge och synfel.

Bifokala glas

Bifokala glas är ett alternativ till progressiva glas som korrigerar synen både på långt och nära håll vid ålderssynthet. Större delen av glasen korrigerar synfelet på långt håll och genom en ruta i glasen så korrigeras synen på nära håll. Här saknas helt den steglösa övergången vilket medför att synen på mellanavstånd förblir suddig.

Bildskärmsglas

Bildskärmsglas är speciellt anpassande glas till bildskärmsarbete för att ge ett bekvämt seende och bra ergonomi.

Till detta används ofta varianter av progressiva glas som är mer specifikt anpassade till nära och mellanavstånd så som närprogressiva och rumsprogressiva glas.

Sportspecifika glas

Med sportspecifika glas menas vanligtvis att någon av ovanstående glastyper anpassas till en specifik sports synkrav. Dessutom används ofta ett färgfilter i glasen som blockerar vissa våglängder av ljuset och förstärker andra för att optimera synen ytterligare.